โรงเรียนกวดวิชาก้าวใหม่ใฝ่รู้ (FURTHER ACADEMY)
โทรศัพท์ : 0-2246-2923-4, 086-3771904
โทรสาร : 0-2246-2925


โรงเรียนมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราวในขณะนี้ แต่ข้อมูลที่ยังเป็นประโยชน์ยังมีอยู่ในส่วนกระดานสนทนา ของโรงเรียน